Abstract werk 2001-2009

uit 2004 tot 2018 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Hooglied 5

2018

Het mooiste geschenk is om je innig geliefd te weten door Jezus

Verbonden in gerechtigheid, recht, onwankelbare liefde en zorg

2018

De belofte van God uit Hosea 2:18

Kwetsbaar en Strijdbaar

2018

Een expressie van een christen-strijder

Engel in de buurt

2018

Toen ik mijn strijd had uitgeschilderd, kwam ik, in overgave aan de Heilige Geest tot dit werk.

Geestelijke strijd

2018

Mijn geestelijke strijd uitgeschilderd.

Wees een licht

2018

Dit schilderij spreekt voor zichzelf  

Golf van Ontspanning

2018

Lekker spelen en ontspannen in het bos.

Funshoes in the Forest

2018

Lekker vrij schilderen met verschillende materialen in het bos, met Jenny Verplanke, tijdens het Christian Artists Seminar 2018.

Breng Liefde naar de Stad

2018

Werk gespoten met verfspuitbussen tijdens een graphity workshop op 'the Christian Artists Seminar' 2018. We hebben eerst met een groep op een muur gespoten en een persoonlijk stencil gemaakt; erg leuk om te doen.

Dit Liefdeslied zet Jou Vrij

2018

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Doorbraak 2018

2018

Het beeld spreekt voor zich...Zoek Hem en je komt Hem overal tegen

In het Hart van God

2018

In de liefde en vreugde van de Heilige Geest, in het Vaderhart

Naar de sterren kijken met jou

2018

Intiem zijn met de Schepper en met elkaar

Ontbijt op het gras - metallic verf

2018

Experimenteren met metallic verf deze zomer

In de Heilige Geest

2018

In de kracht, vreugde en dynamiek van de Heilige Geest

Ontbijt op het gras-zwart/wit

2018

Experimenteren met sjablonen in zwart/wit met een klein beetje kleur. Wees een licht in de duisternis

Een Visser van Mensen zijn

2018

Van een organische bloemvorm tot visjes gekomen. Wees visser van mensen net als de discipelen.

Dejeuner sur l'Herbe 1

2018

Mijn weergave van een ontbijt in het groen; een experiment met sjablonen

Dejeuner sur l'Herbe 2

2018

Druktechniek met sjablonen van licht naar donker en ook met verzadigde sjablonen...Sfeerimpressie

Dejeuner sur l'Herbe 3

2018

Mijn laatste afdrukken met sjablonen naar dit thema

Als de Zoon van mensen je vrijzet zul je waarlijk vrij zijn

2018

Zijn doel met ons leven, Zijn hart voor ons

Dans met Mij

2018

Er is een vreugdevolle tijd aangebroken, waarin ik dans met de Heer.

Lofzang op Gods Overwinning

2018

Dit is een lofprijs op Gods overwinning naar Habakuk 3. Dat is mede mogelijk als het jou een vreugde is om veel met Gods Woord bezig te zijn. (naar Psalm 1)  

Meanderen en experimenteren

2018

Houd het simpel

Nieuw Seizoen

2018

Een nieuw seizoen in overgave aan de Heilige Geest

Borstharnas van Geloof en Liefde

2018

Bemoedig elkaar in geloof en in de liefde van Jezus Christus, want God heeft ons niet bestemd voor de toorn maar voor de zaligheid. (1 Thessalonicenzen 5:8-11)

De Zoon straalt tot onze Redding

2018

Heerlijk om te weten dat de Zoon ons heeft vrijgemaakt en wonderbaarlijk goed voor ons zorgt.

Sterven aan jezelf

2018

Alleen als de graankorrel sterft kan het veel vrucht dragen

Samenwerking 2

2018

Mijn tweede manuscript is af. Nu volgt er een periode van samenwerking met anderen om het boek te vervaardigen en te presenteren.

De Profeet

2018

Geschilderd in overgave aan de Heilige Geest in het Pennywafelhuis in Dauwendaele; een sociaal project voor de wijk.

Altijd vreugde in de Heer

2018

Al zou de vijgeboom niet uitbotten en de wijnstok geen geen druiven opleveren, al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven, al zouden alle schapen uit de schaapskooi verdwenen zijn en geen runderen meer in de stal staan, tóch zal ik mij verheugen in de Here en juichen over God, Die mij redt! (Habakuk 3:17)

Een komma en geen punt

2017

Ik ervaar vrijheid in de Geest. Als we onszelf volledig toewijden aan de Heer, zal Hij Zijn Lichaam herstellen en overvloedig zegenen. (Joël 2)

Meebewegen met Gods Geest

2017

Mensen die in het donker zitten en in de schaduw van de dood kunnen weer zien en op de weg van vrede worden gebracht. (Lukas 1:77)

Heer over zowel de levenden als de doden

2017

Tweede deel van een serie van 2. Oordeel niet, want Hij is Heer over zowel de levenden als de doden.

Oordeel niet

2017

Oordeel niet, want Jezus is Heer voor zowel de levenden als de doden

Herder vol geloof, blijdschap en vrede

2017

  Zo stel ik mij de herder van zijn schapen voor.

De Kracht van Bemoediging

2017

Een geschenk van bemoediging door de Heilige Geest tijdens een retraite aan zee met Mieke en Antoine Beiler in het Inloophuis van Sta op Zorg in de Badhuisstraat in Vlissingen.

Hooglied

2017

De Agapè-liefde van Hooglied verbeeld

Deep calls to Deep

2017

De Heilige Geest gaat me naar een dieper niveau van intimiteit leiden.

Wees blij want God gaat iets geweldigs voor je doen

2017

Een schildering van een geweldig hemels perspectief tijdens een schilderworkshop op 't Inloophuis in de Badhuisstraat in Vlissingen.

Gods Woord dringt dieper door dan een tweesnijdend zwaard

2017

Ik heb zo vaak Handelingen 11 ontvangen in mijn stille tijd, dat ik het nu maar ga uitschilderen...een Remawoord.(persoonlijke openbaring)

Verbinding met de Heilige Geest maken

2017

Los komen van de grond en de Geest verstaan

Sterven aan het Vlees

2017

Mattheus was een belastinginner, maar zijn roeping was om als discipel van Jezus het evangelie op te tekenen en hij heeft in die roeping gewandeld.

Dunamys

2017

Schilderij in de kracht van de Heilige Geest gemaakt tijdens de aanbidding op de zaterdag van Opwekking 2017. Even later preekt Jozef uit Brussel over een volledig, krachtig en levendig evangelie door het vuur van de Heilige Geest.

Uw bloed wast ons witter dan sneeuw

2017

In overgave aan de Heilige Geest geschilderd op de eerste avond van de Opwekkingsconferentie voor Pinksteren 2017. De boodschap komt de volgende avond in de preek van Jozef uit Brussel terug.

Een Heilig Offer

2017

​Even mijn ervaringen van mijn laatste zendingsreis naar Oeganda verbeeld, waar ik schilderde met weeskinderen en kunstenaars op een school in de slums in Makerere-West-Valley bij Kampala en waar ik naar een traditionele bruiloft van vrienden ging.

No Fucking Time to Waste

2017

​Span je in voor wat rechtvaardig is, voor wat mensen bij God brengt: voor het geloof, de liefde, de toewijding en de vriendelijkheid. Blijf strijden voor God. ( 1 Timotheüs 6:11,12 )

De nieuwe mens aandoen

2016

​'Waar het Hem om gaat, is dat Zijn buitengewone grootheid gezien wordt door de mensen, met wie Hij het goed voorheeft'. ( Romeinen 9:23 / Het Leven )

Mijn glas stroomt over

2016

God zegt me de controledrang rondom geldzaken los te laten, want Hij zal zelf voorzien in mijn noden. Dan kom ik tot dit schilderij.

Geest van aardig zijn

2016

God bepaalt me bij de 'Geest van aardig zijn' uit Galaten 6:1. Ik ben verder geïnspireerd door Mieke Beiler, die zich laat leiden door de Heilige Geest met haar spreken en pianospel in de Herberg, waar dan ook mijn exposite 'Sta op en Schitter' is.

De bruid van Christus

2016

Mijn eerste boek ' Een kleurrijk leven in Zijn Koninkrijk' is net klaar en ik kan weer naar hartelust experimenteren met verf. Sta op en schitter, want over jou is de luister van de Heer ( Jesaja 60:1 )

Vreugde - Vrucht van de Geest 2

2016

Ik ervaar dat ik in een nieuw geestelijk seizoen ben gekomen. Ik ervaar veel vreugde in de Geest.

Amour

2016

Zoveel houdt Jezus nu van jou.

Bemoedig iemand

2016

Want het getuigenis van Jezus is de geest van profetie ( Openbaringen 19:10 )

Niet langer slaven

2016

Jezus heeft de stangen van het juk verbroken.

Sta op en schitter!

2016

Sta op en schitter want je bent een nieuwe schepping in Jezus Christus

Uit geloof leven

2016

Een expressie van mijn overgave aan de Heilige Geest. Er is passie, lijden en strijd, maar bovenal een groei in intimiteit met Jezus.

Als vuurballen in regenboogkleuren religieuze jukken breken

2016

Profetisch beeld, naar een profetie van januari 2014

Levend geloof

2016

Een levend geloof vraagt om actie.

Op weg naar Kampala

2016

Geinspireerd door een schilderwedstrijd voor Sadolin Paints. Ik koop hier altijd mijn verf voor schilderprojecten met de weeskinderen in Oeganda.

Laat de Liefde regeren

2016

De liefde overwint alles.

The sky is the limit ( 2 )

2016

' The sky is the limit ' is letterlijk en figuurlijk een on-Hollandse uitspraak. ' Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg ' klinkt velen bekender in de oren. Het is echt Calvinistisch en ook een beetje saai. Durf te dromen en laat je dromen uitkomen. God is creatief en heeft ons tot medescheppers gemaakt in Zijn koninkrijk. De Heilige Geest zal je leiden in alle waarheid en de waarheid maakt je vrij.'

The Sky is the Limit ( 1 )

2016

In dit werk ben ik experimenteel aan de slag en laat de Heilige Geest Zijn werk doen. Religie is veilig afgebakend, maar kent geen intimiteit vanuit relatie met God en elkaar. Het is meer vleselijk dan geestelijk

Kerstgroet

2015

Gewoon wat God in mijn hart legt voor Kerst en 2016.

Onvoorwaardelijk geliefd

2015

Jezus volgen is onvoorwaardelijk liefhebben

Gepassioneerd zijn

2015

Geschilderd toen ik samen met Joan bij mij thuis aan het schilderen was.

Geloof, Hoop en Liefde

2015

Expressie van geloof, hoop en liefde tijdens een workshop die ik gaf op Inloophuis 't Anker van Sta op Zorg in Vlissingen. ( Geïnspireerd door Habakuk 3 )

Laten we achter het voorhangsel gaan

2015

Gepassioneerd worden voor Jezus. God liefhebben is mensen liefhebben zoals ze zijn.

Dat moet mijn hart zijn

2015

Soms laten mensen je niet toe in hun hart. Ik wil relatie en geen religie.

Geen Filosofie, geen Wetticisme, maar Christus en Christus alleen

2015

Een intuïtief werk naar verstilling, naar Christus en alleen Christus, de opgestane Heer.

Persoonlijke strijd

2015

Een expressie van persoonlijke strijd

Strijd om het licht

2015

Van minimalisme naar volle expressie

Doorbraak

2015

De zee (de dood) overwonnen

Doorbraak (2)

2015

De Zoon breekt door

Schaal vol gebeden

2015

Schilderij gemaakt op een schilderworkshop bij mij thuis

Hartslag

2015

Mijn gevoel verklankt voor de aanstaande schilderworkshop en ontmoeting met vrienden

Goede bijeenkomst

2015

Uitnodiging voor een schilderworkshop bij mij thuis

Tropische dag

2015

Nog een tropische dag

Zelfreflectie 2 / Zonder titel

2015

Een schilderij om eens rustig bij stil te staan en te reflecteren.

Marrakech

2015

Sfeerbeeld...Geïnspireerd door een kunstwerkboek en door vrienden.

De woestijn zal bloeien als een roos (3)

2015

Vrijheid = Je passies vrijzetten

De woestijn zal bloeien als een roos (2)

2015

Een aanklacht tegen de malle molen van geldzucht / afgoderij.

Transformatie

2015

Een snel opgezet, intuïtief werk. De zee staat voor dood, sterven aan het zelf en het wit van de golf voor heiliging. Verder zie ik een vlinder, die staat voor transformatie..in dit geval van het hart. Drie (Drie harten) staat voor drie-eenheid...Vader, Zoon en Heilige Geest.

Want het hart van onze God loopt over van goedheid

2015

Een cliënt op de dagbesteding van MGB wil graag een schilderij hebben en ik maak dit schilderij voor hem onder leiding van de Heilge Geest.

Transparantie door het kruis

2016

In overgave aan de Allerhoogste kom ik op een mooie zomerdag tot dit schilderij.

Het kind in mij

2015

Ik schilder intuitief en krachtig met de kleur paars en zie er een meisje met een springtouw in ontstaan.

Cadeautje voor Mimoen

2015

Cadeautje gemaakt voor Mimoen. De kleuren passen blijkbaar perfect bij de kleuren van zijn nieuwe woning.

Het gebed van een profeet

2015

Schilderij geinspireerd door Habakuk 3; Het gebed van een profeet.

Oogzalf om te zien waar het op aankomt

2015

Eén van mijn laatste werken die ik maak in Oeganda, voordat ik terug naar huis ga.

Ik houd van Afrika

2015

Vlak voordat ik weer ga pakken en weer terug van Oeganda naar Nederland ga nog even mijn gevoel over deze reis uitgeschilderd.

Zij hebben het niet gekend

2015

Schilderij gemaakt in Oeganda naar Johannes 1: ..'.en zij hebben het niet gekend...'

De weg bereiden

2015

Bereid met passie de weg voor Jezus!

Door genade God werkelijk kennen

2015

De Heilige Geest leidt me op Mijn weg: in dit schilderij en later naar de tekst van 1 Timotheus 6: 21 - 'Sommigen van hen missen het belangrijkste in het leven: Zij kennen God niet werkelijk. Ik bid dat God jullie Zijn genade zal geven.'

Vrouwelijke kracht

2015

Ik begin dit werk abstract en gaandeweg wordt het meer figuratief; een impressie van de goede tijd die ik heb met andere vrouwen op Bulamu Village in Bombo (Oeganda)

Maak je geen zorgen, wees blij

2015

De titel en het schilderijtje spreken voor zich.

Ik zal overleven

2015

Ik overleef wel, al moet ik soms een krijgsdansje doen.

Boom van Leven

2015

Wat aanvankelijk een bloem was, werd uiteindelijk de boom van Leven; Geschilderd op de eerste dag schilderen van het schoolschilderproject met ons team van Bulamu Children Village in Bombo in Oeganda in december 2014.

Beweeg mee met de Heilige Geest

2014

Durf de controle los te laten en mee te bewegen met de Heilige Geest. Hij zal je leiden.

Waar de geest des Heren is, daar is vrijheid

2014

Schilderij dat ik gemaakt heb ter gelegenheid van een verjaardag van vrienden

Discipelschap

2014

Intuïtief werk

Kruisend vlees gekruisigd

2014

Ik kies ervoor om mijn vlees te kruisigen en uit mijn comfortzone te stappen. Het geel staat voor de kracht van de Heilige Geest.

Trouw

2014

Daniel en zijn vrienden waren niet bang voor de koning die dreigde hen in de brandende oven te gooien en weigerden een afgod te aanbidden. Zij bleven God trouw in alle omstandigheden. (Daniel 3: 17,18)

Genezingsproces - herstel

2014

Expressie van het genezingsproces - herstel

Bidden en profeteren

2014

Expressie van bidden en profeteren

Het gaat allemaal om geloof, hoop en liefde

2014

Na een poosje van rust en alles te hebben losgelaten is het weer heerlijk schilderen daarna op MGB

Angst en het vuur van de Geest

2014

Schilderij gemaakt met Safa Safa in de tuin tijdens de expositieperiode van de expo 'Niet onze gerechtigheid, maar Zijn gerechtigheid'.

Zo Boven, Zo Beneden

2014

We zijn een nieuwe schepping in Jezus Christus. Zo boven, zo beneden.

De voetzalving in Bethanië

2014

Visualisatie van wat ik de laatste weken steeds ontvang in mijn stille tijd met God

Hij verheugt zich over jou

2014

Werk gemaakt o.l.v. de Heilige Geest na mijn workshop schilderen in juli 2014

In het licht van de Zoon lopen

2014

Werk gemaakt de dag na mijn workshop 'Laat je leiden door de Heilige Geest, die in je woont.'  Nog steeds in die stemming...

De Heilige Geest maakt zijn inwoning

2014

Werk gemaakt op een workshop schilderen bij mij thuis met als thema: Laat je leiden door de Heilige Geest, want die woont in je hart.

Begeester ons!

2014

Op een zwoele zomeravond in de tuin tot dit vrije werk gekomen onder leiding van de Heilige Geest. God begeestert ons als we onszelf voor Hem openstellen.

Israël uiteindelijk geprezen

2014

22Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. 23Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. (Ezechiel 17: 22 / jongerenbijbel)

Passie van Johannes

2014

Werk gebaseerd op Jona 2 en Lukas 9: 23-28...Over gehoorzaamheid aan God en Jezus volgen om echt vrij te zijn; onzelfzuchtig en niet bang voor de dood.

God zoekt aanbidders in Geest en in waarheid

2014

We hoeven nergens bang voor te zijn, omdat Jezus volmaakte liefde elke vrees uitdrijft. Als we Hem aangenomen hebben als Heer, dan woont Zijn Geest in ons en die leidt ons en beschermt ons.    

De geest en de bruid zeggen:

2014

"Schilderijtje gemaakt op een workshop van Marlou Pluymaekers bij het Marie Tak - Van Poortvlietmuseum in Domburg. De Heilige Geest geeft me er de tekst bij van Openbaringen 22:17 - De Geest en de bruid zeggen: "Kom!"

Voor alle mensen

2014

Eerste schilderijtje, gemaakt op een workshop van Marlou Pluymaekers bij het Marie Tak- Van Poortvlietmuseum in Domburg...Over anderen inspireren en geïnspireerd worden.

De woestijn zal bloeien als een roos

2014

Aankondiging van een intiemere periode met God; Een periode van loslaten en nieuw perspectief

Laatste eer

2014

Laatste eer voor onze vriend Jaap, die terminaal is nu.

Uit de controle

2014

Lekker meebewegen met de Heilige Geest, die in ons woont.

Gewoon (Net) in Uw aanwezigheid

2014

Schilderij gemaakt voor Mickey

Samenwerking

2014

Visualisatie van het lichaam van Christus

Zijn liefde geneest

2014

Zijn liefde geneest

Skunk - in beweging

2014

dynamisch geloof

Reformatie Skunk

2014

Het proces van innovatie

Reformatie Skunk, oude school, aangepaste versie

2014

Over veranderingen en eenheid

Liefdesboeket

2014

Zoveel houdt Hij nu van jou
 

The dans (2)

2014

De dans als expressie van intimiteit met Jezus

Het loslaten

2014

Het gevoel van bemoediging bij het loslaten uitgeschilderd na het overlijden van Catthy.

Bekering

2014

Afdruk gemaakt van houten hart met olieverf op papier

Strijd

2014

Afdruk van houten hart met olieverf en acryl. We worden sterker van beproevingen en strijd, als we op Jezus blijven zien.

Angst

2014

Afdruk van houten hart met olieverf en acrylverf. Soms ben ik gewoon angstig door het lijden om me heen

Genezing

2014

Vrede ontvangen in je hart

Vrijheidsdans

2014

Alleen Jezus maakt je waarlijk vrij. Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid.

Ware liefde

2014

Ware liefde in onvoorwaardelijk en verlicht het hart.

Passie voor Christus

2014

Niemand of niets kan de passie voor Christus uit mij roven.

Kom wees de vlam in Mijn hart

2014

Gods passie om één met ons te zijn; het proces

Lofprijs 2

2014

Nochtans zeit Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls.' (Psalm 22:4 / NBG)

Nieuwe atmossfeer creëren - Hemelse ruimte

2014

De liefde dringt me tot het maken van een groot schilderij met koper- en goudverf. De liefde dringt me om controle los te laten.

Vreugde in de Geest

2014

Werk gemaakt in samenwerking met Barbara op de dagbesteding van MGB

Genade bij ziekte

2014

Eerste werk van serie van 3 voor Anneke Boschma-Lippens, die heel ernstig ziek is.

Genade bij ziekte - het proces

2014

Gemaakt voor Anneke Boschma-Lippens tijdens haar zware ziekte-proces

Hemelse genade

2014

Laatste schilderij van serie van 3 werken voor Anneke Boschma-Lippens, om haar te bemoedigen tijdens haar zware ziekteproces.

Windows

2014

In beweging

Aan jezelf sterven voor nieuw leven

2014

Mijn focus is nu op het groen; op nieuw leven

Het systeem

2014

Weergave van een systeem; een ontwerp

Focus op het licht

2014

De Heilige Geest leidt me om bij mezelf te blijven en gefocussed te blijven op het licht i.p.v. op mijn omstandigheden.

Agapè 2

2014

Belofte voor het nieuwe jaar 2014.

Gedeelde visie

2014

Wat we in liefde met elkaar delen als we goed samenwerken. Schilderen op muziek met de straatartiesten van Art for Life.

Gekke wereld

2014

Schilderij gemaakt met straatartiesten van Art for Life op live muziek: 'Mad world'.

In de muziek zijn

2014

Mijn weergave van de sfeer en het ritme van de muziek van straatartiesten van Art for Life.

Voor koper zal ik goud brengen

2014

Naar Jesaja 60:17,18: Voor koper zal ik goud brengen, voor ijzer zilver, voor hout koper, voor stenen ijzer, Ik zal vrede tot uw overheid maken en gerechtigheid tot uw heerseres.

Shalom

2014

Gewoon van het hart, ontvangen van de Heilige Geest.

Puur van intuïtie

2014

De spirituele ruimte binnengaan

De Leeuw van Juda

2014

Van Zandduinen in Utah tot de leeuw van Juda.

Gelukkig nieuwjaar

2013

Een gelukzalig verlangen naar 2014

Ruimte voor de Heilige Geest

2014

Gewoon ruimte gemaakt om naar de Heilige Geest te luisteren, die in ons woont.

Naar Miró

2014

Schilderij gemaakt op muziek, samen met straatartiesten en later thuis uitgewerkt in de stijl van Miró.

Gelukkig Kerstfeest 2

2013

Tweede weergave van de kerstsfeer op het atelier van MGB

Gelukkig kerstfeest 1

2013

In de kerststemming komen in Nederland na een paar jaar met weeskinderen in Oeganda te hebben geschilderd.

Loslaten en hergebruik

2014

Het hergebruik van verpakkingsmateriaal en het verwerken van het overlijden van Paulus Hinoke komen samen in dit werk.

Magisch moment

2014

Heerlijk spontaan schilderen in het zonovergoten appartment van Ruby in Antwerpen.

Sfeer met straatartiesten

2013

Sfeer proeven bij de straatartiesten van Art for Life hier in Vlissingen. Eerste schilderij dat ik maak op 't Vlot op live-muziek.
 

Participatie

2013

Schilderij geschilderd naar een ontwerp van Clifford Gregory Jansen op MGB.

Positie in Christus innemen

2013

In de herfst van 2013 stel ik me gewoon open voor de leiding van de Heilige Geest en in Zijn kracht maak ik dit schilderij in 1 middag.  Het is me wel duidelijk dat we onze positie binnen het Koninkrijk moeten innemen.

Levensconcert

2013

Sfeerbeeld bij schilderen op muziek op MGB

Symfonie

2013

Resultaat van schilderen op muziek op MGB.

Heartprint

2013

Naar het hart; Schilderen op muziek op MGB

Het Hoofd

2013

Het begin van schilderen op muziek op MGB; Het hoofd.

Eerbetoon aan Afrika 3

2013

Weergave van mijn reisimpressies door het Afrikaanse continent. (3)

Eerbetoon aan Afrika 2

2013

Weergave van mijn reisindrukken door het Afrikaanse continent. (2)

Eerbetoon aan Afrika 1

2013

Weergave van mijn reisimpressies door het Afrikaanse continent.

Experiment 3

2013

Experiment met kleur, ritme en druktechniek. (3)

Experiment 2

2013

Experiment met ritme, kleur en druktechniek.

Experiment 1

2013

Beetje experimenteren met kleur, ritme en druktechniek.

Brainstormen

2013

Schilderij gemaakt n.a.v. het lezen van het boek 'Creatief Leiderschap' van Eduard Povel

Innerlijke vrede

2013

Gemaakt op een regenachtige middag op de dagbesteding van MGB

Gekroond

2013

We zijn een koninklijk priesterschap, een gekozen generatie.

Eén

2013

Schilderijtje geïnspireerd op mijn laatste bezoek aan Oeganda en mijn visie op eenheid

Gemeenschap

2014

Mijn visie op gemeenschap

Klaar voor de zomer (Ode aan Karel Appel)

2013

Verlangen naar de zomer. Zomertijd, wanneer het leven gemakkelijk is...

Klaar voor het strand

2013

Klaar om met mijn vrienden van MGB naar het strand te gaan, maar het weer verandert steeds. Vandaag een frisse dag....Dan maar het strand schilderen.

Sfeer boulevard Vlissingen

2013

Eindelijk is de zomer daar weer. Het is een lange, koude winter geweest, dus nu ook diepe vreugde over de 'comeback.'

Licht Juk

2013

Hoe de Heilige Geest me troost tijdens het proces van loslaten.

Nieuw leven (Bulamu)

2013

Voorjaar 2013...Lekker schilderen in de tuin. Tijd van loslaten en tevens een nieuw begin.

Blauwdruk

2013

Precies zoals het is; kleur brengen in het leven van mensen.

Opstandingskracht

2013

Weer opstaan in de liefde van Jezus

gerechtigheid / God's interventie

2013

In het proces van zelfreflectie

Reflectie op maskerade

2013

Moeten we werkelijk maskers blijven dragen? Mijn reflectie...

Maskerade

2013

Maskerade; naar een masker van Papua Nieuw Guinea

Oog van de profeet

2013

Ik heb het vuur van de Geest hard nodig nu, verwarrende tijd.

De kleuren van Afrika geïntegreerd

2013

De balans teruggevonden na terugkomst van mijn reis naar Oeganda, waarin ik straatkinderen heb ontmoet en mijn vriend Jamir. 

Eén liefde, Eén hart

2013

Gemeenschappelijke waarden

Van de aarde

2013

De kleuren van mijn hart na mijn reis naar Kampala in Oeganda.

Gouden harten

2013

Ik heb het op mijn hart om gouden harten te schilderen...Te zijn als Jezus...

Discipel de naties

2013

Mijn blauwdruk

Eén van Geest

2013

De Geest dringt met onuitsprekelijke verzuchtingen wat Gij spreken zult...een creatieve expressie.    

Genezing voor de gebrokenen-van-hart

2013

Impressie van mijn bezoek aan de Kyseyni sloppenwijk  in Kampala. (Oeganda)      

Ik bekleed je met liefde

2013

Gemaakt vlak voor mijn reis naar Oeganda, waarin ik voor het eerst zowel straatkinderen van Kampala ga ontmoeten als Jamir, mijn vriend.

Laat los en je zult losgelaten worden

2013

De titel spreekt voor zich.

Witter dan sneeuw

2013

Net terug uit Oeganda en dan weer sleetje rijden met de kinderen van de buren.

Afrikaanse expressie

2013

Eerste schilderij dat ik thuis maak, na mijn terugkomst van de reis met de straatkinderen van Kampala.

Recht uit het hart

2013

Gewoon  zoals de naam al zegt.

Drieéénheid

2012

Ik wil God danken voor zijn onophoudelijke inspiratie door de Heilige Geest die in ons woont en Jezus, omdat hij in volmaakte liefde al onze lasten gedragen heeft, waardoor wij werkelijk vrij zijn.

Besneden hart

2012

Mijn hart is besneden

Genade in overvloed - links

2012

Tijdens het schilderen van dit 3-luik, ervaar ik vooral in genade te mogen wandelen en lekker mijzelf te mogen zijn. Ik ben geïnspireerd door het oriëntalisme, een stroming in de schilderkunst.

Genade in overvloed - midden 3-luik

2012

Zie 'Genade in overvloed'- linker doek 3-luik.  

Genade in overvloed - rechter doek van 3-luik

2012

Zie Genade in Overvloed links

De dans van de geliefden

2012

Begonnen met een rots op te zetten in abstract en uiteindelijk  tot dit resultaat gekomen. We zijn Zijn geliefde zonen en dochters.    

Licht en verterend vuur

2012

Werk geïnspireerd door Marc Rothko  

Het licht zal het duister verdrijven

2012

Experiment met textielverf op hardboard op het Schelde - atelier. Tjeerd had een doos met textielverf gekregen van een naburige schilderwinkel. we hebben er diverse werken mee gemaakt...ook nog in de stijl van Rothko.

Zonder titel

2012

Geinspireerd door Marc Rothko

Geestestoestand

2012

Weergave van mijn geestestoestand

Herstel van de tempel

2012

God herstelt de tempel. Ik ervaar veel vreugde in de Geest en dat het belangrijk is om aan de rank te blijven; één te zijn in Jezus Christus.

Hoop

2012

De Levende Hoop, die we hebben in Jezus Christus, onze Redder, onze Rots, ons Plezier, ons.... alles <3

Liefde (2)

2012

Liefde, vrucht van de Geest

de Rots

2012

Opstandingskracht

De grote hoer geoordeeld (naar Openbaringen 17)

2012

God oordeelt Babylon, de grote hoer, naar Openbaringen 17.

De reis

2012

Verbeelding van mijn levensreis

Koers zetten naar de bestemming

2012

Mijn levensreis even in rustiger vaarwater, omdat ik in mijn bestemming wandel.

Op zoek naar Jona?

2012

Schilderij gemaakt ter voorbereiding van een workshop schilderen met kinderen naar Jona.

Plezier, vrucht van de Geest

2012

Ik had zin om een zomers, vrolijk en ongecompiceerd schilderij te maken...

Besproeide hof, hersteller van bressen, herbouwer van straten (Jes.52)

2012

Geschilderd naar het landschap bij de muur van Hadrianus...een visualisatie van weerhoudende liefde.

Gerechtigheid

2012

God's gerechtigheid brengt leven waar geen leven is, omdat God liefde is.

Profetie voor de kustlanden

2012

Schilderij gemaakt in de Heilige Geest op een 'One-in-Christ' conferentie in Jezus-Eik bij Brussel. In voorbede Jesaja 49 ontvangen evenals een andere kunstenares, die ook op de conferentie schildert. Later heb ik gehoord dat deze tekst ook ontvangen is door de band, die de conferentie begeleidt.

Nieuwe Schepping in Jezus

2012

Eigenlijk krijg ik onderstaande tekst van The Message bible (zie omschrijving Engels) en ik kan daar geen vertaling van in het Nederlands vinden op Internet helaas. We hebben natuurlijk ook een meer behoudende en Calvinistische volksaard, maar ik ben me ervan bewust dat het uiteindelijk altijd gaat om het juiste evenwicht. We moeten altijd waakzaam blijven voor excessen. Ik ben wel blij dat we van Zijn genade mogen genieten. We zijn een nieuwe schepping. Dank U Jezus!   Het onbegrip van de leerlingen 14 De leerlingen waren vergeten broden mee te nemen, ze hadden maar één brood aan boord. 15 ‘Pas heel goed op voor de gist van de Farizeeën en voor de gist van Herodes,’ waarschuwde Jezus hen. 16 Zij bleven er met elkaar over praten dat ze geen broden genoeg hadden. 17 Toen Jezus dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood genoeg hebt? Hebben jullie het nog altijd niet begrepen? Missen jullie dan elk begrip? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben toch ogen, zie je dan niets? Jullie hebben toch oren, hoor je dan niets? Weten jullie niet meer 19 dat ik die vijf broden in stukken brak voor vijfduizend mensen? Hoeveel manden brood haalden jullie toen op?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En die andere keer met de zeven broden voor vierduizend mensen, hoeveel manden brood haalden jullie toen op?’ En de leerlingen zeiden: ‘Zeven.’ 21 Toen zei Jezus: ‘En jullie begrijpen het nog niet?’

Afscheid

2012

Afscheid? Ik geef net een doek een tweede leven en dan wordt mijn vader opgenomen in het ziekenhuis. Achteraf zou ik begrijpen dat het om stervensbegeleiding zou gaan. Afscheid, of toch niet?

Agapè

2011

De Agapè-liefde van Abba-Vader, waarbij ik word bepaald door de Heilige Geest, waardoor mijn vrienden en ik ons laten leiden op een huissamenkomst vlak voor de kerst bij mij thuis.

Lofprijs

2011

Ik ervaar veel genade van God's Vaderhart en veel lofprijs in mijn hart, hetgeen ik visueel vorm heb gegeven in dit schilderij

Het oog van God gaat zoekend de aarde over om te zien wiens hart verlangend naar Hem uitgaat

2014

Op een vrouwendag van Zuidpoort (de Roos van Saron) heb ik dit werk naar God's Vaderhart en o.l.v. de Heilige Geest geschilderd! 'God's oog gaat zoekend de aarde over om diegenen krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaan.' ( 2 Kronieken 16:9)

Het Kruis

2011

Schilderij gemaakt op een workshop schilderen tijdens een wijkactiviteitendag van l'Escaut in Vlissingen. Ik heb zelf die workshop gegeven en 8 personen zijn ter plaatse ingestapt. Er waren kinderen, jongeren, leeftijdsgenoten en een oudere dame en we hadden het goed samen! Leuk om te zien hoe creatief mensen kunnen zijn!

De rechtvaardige opgang - De Heer is voor en achter mij (naar Jesaja 52:11,12)

2011

Schilderijtje gemaakt tijdens een workshop op 6 juli 2011: 'Wat is Liefde voor jou? - een expressie.' Ik geef deze workshop aan vriendinnen die stuk voor stuk te weinig eigen ruimte hebben...heel herkenbaar!  Ik lees een tekst uit Galaten 5: 1, 13-15 & 22. Als de workshop en mijn schilderijtje klaar is geeft de Heilige Geest me de teksten jesaja 52:11,12 en Jesaja 53:11...een mooie belofte dat de rechtvaardige velen rechtvaardig zal maken in God's kracht!

Levende stenen in de naam van de Hoeksteen, Jezus Christus

2014

Mijn verbeelding naar een profetisch beeld dat we, als groep aanwezige vrouwen kregen op een avond bij Women Aglow. Wat mij het meest is bijgebleven is dat we witte stenen naar de vloed- lijn mogen brengen, bij wijze van profetisch gebaar. Deze stenen staan voor ongeredde mensen.  Wij kunnen voor hun op de bres gaan staan door voorbede voor hen te doen. In mijn verbeelding zijn de stenen zilverkleurig, omdat de zee van God's Liefde hen maakt tot levende stenen, door de kruisdood van Jezus Christus, die tevens de Hoeksteen is. Door, voor en met  Hem wassen we op als tempels van de Heilige Geest, tot we geheel en al geheiligd zijn bij Zijn wederkomst. Het zwart in het schilderij staat voor onze zonden, die Hij voor ons gedragen heeft. Hierdoor zijn wij hiervan verlost en mogen leven uit Zijn genade! Een lofprijzing voor Zijn troon en heerschappij over de dood tot eeuwig leven!

Pelgrimstocht in Lijdenstijd

2011

Werkje gemaakt op een workshop door Jan Scheffers, voormalig arbeidspastor op de Schelde Scheepswerf in Vlissingen en Minderbroeder Cappucijn. Wij hebben gemeen dat we in de weg van geestelijke groei vaak bepaald worden bij landschappen en bij veel kleur! We zijn het er ook over eens dat kunst verbindt en een mooie expressievorm van religie mag zijn. (Religare = verbinden)

Vlammende Vuurzuil 4

2011

Vlammende Vuurzuil voor mijn neef en zijn vrouw. Op hun verzoek met wolkenkolom en zonder tabernakel. Ik heb minder wit gebruikt nu, om het kleurcontrast sterker te houden.

Ode aan Burgemeester Wim Dijkstra - Middengebied Vlissingen nov. 2010

2010

De Heer legt ht op mijn hart om voor onze burgervader een schilderij over het Middengebied te maken. Wim Dijkstra heeft veel gedaan voor de veiligheid in het Middengebied. Het is een zgn. 'Vogelaarwijk', maar de leefomgeving is verbeterd nu vele studenten van de Hogeschool Zeeland hier hun intrek in de naburige flats hebben genomen. Burgemeester Dijkstra neemt afscheid in november 2010. De dame en de hoge hak zijn een verwijzing naar de Las Vegas kunst hier in de wijk!

Verootmoediging

2010

Al het hele jaar word ik er in mijn stille tijd bij bepaald dat God wil dat we onszelf verootmoedigen om Zijn stem beter te leren verstaan. Zo kan de Heilige Geest ook door ons heen werken en ons voorbereiden op vernieuwing.

Kruispunt om nieuwe richting te vinden naar God's hart

2010

Een kruispunt in mijn leven; Ik breng mijn ballast naar het kruis van Jezus en stap de oceaan van God's liefde in.  Zo gaan God, Jezus en de Heilige Geest met mij op weg naar meer geestelijke volwassenheid, naar karaktervorming. Via Openbaringen 10 wil God mij openbaren dat Hij iets nieuws gaat doen! Ik zal een Johannes..een wegbereider zijn!

De Heilige Geest ontvangen voor Nieuw Leven

2010

In april 2010 roept God mij om de bestaande kerkstructuur los te laten, zodat ik meer ruimte heb om  de leiding van de Heilige Geest in mijn leven te ervaren en uit te schilderen. Ik betoon hierbij mijn liefde voor de Here Jezus Christus in een eigen interpretatie op het heilige graf in Jeruzalem.  Alles is in essentie genade ontvangen en het doorgeven daarvan door het kruis van Jezus te omarmen!  Met onze bekering zijn we met Hem gekruisigd en gestorven en mogen we delen in Zijn opstandingskracht!

Kwetsbaar

2010

Ik voel mezelf soms eenzaam, want ik heb niemand om de tango mee te dansen. Ik voel mezelf nog steeds onzeker, omdat ik regelmatig angst heb om afgewezen te worden. Soms ben ik geneigd om zelfdestructief te zijn en een beetje down. Ik wil wel een integer kunstenaar zijn, ongeacht wat anderen daar van vinden, dus bid ik God om me te helpen eerlijke kunst te maken, dus ook met pijn als deze er is. God snoeit, en omdat ik me voed met Zijn woorden van Liefde en zorg voor mij, mijn wortels uit blijf strekken naar Zijn rivier, doet Hij nieuwe scheutjes opschieten op de plaatsen waar gesnoeid is, opdat ik meer vrucht kan dragen dan ooit tevoren.

Sprookje of Nieuw Leven?

2010

Ga ik  profetisch leven en schilderen of masker ik de waarheid met schoonheid? Ik bid: 'God, help mij om moedig mijn pijn in te gaan, opdat ik, in alle kwetsbaarheid kan getuigen van Uw Grootheid en zó kan bijdragen aan de opbouw van uw lichaam.'

Verlangen en Volharding

2010

Ik verlang ernaar om gepassioneerd profetisch te leven, zoals God dat heeft bedoeld .In deze duistere wereld kan dat alleen als ik volhard in mijn geloof, gebed. Ik borduur voort op mijn doopschilderij met de vlammende vuurzuil..nu met zonsondergang i.p.v. de wolkenkolom, maar de tabernakel blijft , omdat gebed noodzakelijk blijft om God's leiding te kunnen ontvangen. (Numeri 9:18-20 en Exodus 33)

Terebint der Gerechtigheid 2

2009

Hoe verenig ik mijn passie voor het heilige/profetische met meer aardse/apostolische kwaliteiten? Deze vraag houdt me erg bezig bij het maken van dit schilderij: ook om mijn plaats ( als amateur-kunstenaar ) in deze maatschappij te herijken. Ook transparantie hierover om dit met elkaar communiceren lijkt me erg belangrijk.

Vanwaar zal mijn hulp komen?

2009

Mijn passie voor de wondere natuur en verlangen naar intimiteit met de Schepper. (Psalm 121)

Blind zelfportret

2009

Blind zelfportret n.a.v. opdracht abstract schilderen van Jenny Verplancke op  the Christian Artists Seminar 2009.

Goddelijke interventie

2009

Geschilderd n.a.v. workshop First Steps in Abstract Painting, met Eckhard Brock / Christian Artists Seminar 2009; Hoe ik de periode net na de scheiding dan dus beleef; zwart voor de zonde en het rode vlak voor interventie van het vuur  God's Heilige Geest, die vergeving mogelijk maakt.

Geloof (Vrucht van de Geest)

2009

Geloof (Vrucht van de Geest) naar Galaten 5:22. Heel spontaan en snel geschilderd; tevens mijn 100e schilderij!

Lankmoedigheid (Vrucht van de Geest)

2009

Lankmoedigheid (Vrucht van de Geest naar Galaten 5:22)

Schreeuw om eigen ruimte

2009

De titel spreekt voor zich. De onderlaag opgezet met pasta en de verf heerlijk hierover heen laten lopen en het schilderij laten ontstaan.

Clownesk

2009

Werk gemaakt tijdens een workshop van Talens in de Cobra-groepstijl.

Abstract zonder titel

2009

Geschilderd naar een afbeelding op een schoolraam van een lagere school...

Opening naar Spiritueel Perspectief

2009

Training in geometrische abstractie, waarbij ik streef naar een mooie vormgeving en lijnenspel in door mij geliefde kleuren.

Lak aan de crisis

2009

Is de kredietcrisis een bedreiging of een kans? Met gemengde technieken op MDF, linnen en papier geef ik mijn visie weer.

Luctor et Emergo

2009

Impressie van mijn beleving van de eerste zonnige lentedag na een middagje strandjutten op het strand aan de boulevard in Vlissingen.

Losgelaten; Nieuw begin

2009

Het lijkt erop dat ik de klap van mijn scheiding verwerkt heb en ik mezelf een nieuwe weg mag banen.

Verkenning 2

2009

Training in abstraheren en glaceren. Eigenlijk 2e deel van een tweeluikje. Leuk om te doen en doet me terugdenken aan het zwemmen met bultrugwalvissen in de Dominicaanse Republiek.

Verkenning 1

2009

1e deel van een tweeluik; oefening in glaceren en abstraheren

Capadocia & loslaten 3

2009

Zie Capadocia & loslaten 1

Capadocia & loslaten 2

2009

Zie Capadocia & loslaten 1 - deel 2 van een 3-luik.

Capadocia & loslaten - 1

2009

Verwerking van mijn scheiding in een 3-luik in de stijl van Rothko en naar het prachtige landschap van Capadocia (Turkije)

Model

2008

Modelstudie van Natascha, naakt zittend en staand gekleed en licht abstraherend.

Naar Witte Streep van Kandinsky

2008

Studie naar Kandinsky white line witte streep spiritueel abstract muziek klassiek 

Terebint der Gerechtigheid

2008

Vrolijk schilderijtje; Gemaakt op een vrouwenbondavond van het Leger des Heils.

De Mantelinge Domburg

2008

Studie-opdracht in de stijl van Mondriaan

Verlangen naar eenvoud en rust

2009

Hoezeer verlang ik naar de eenvoud en rust, zoals ik die bijvoorbeeld genoot op Corsica, waar ik heerlijk vanaf een restaurantje het uitzicht op zee schetste.

Angst en zielsverlangen

2008

Angst en zielsverlangen

Valt het je op dat de zon feller schijnt

2008

Aangetrokken door Gustav Klimmt kom ik tot dit experimenteel abstract werk...op de muziek van 'Als de rook in je hoofd is verdwenen' van Boudewijn de Groot ( teksten van Lennard Nijgh). Ik word zelf sterk bepaald bij mijn voorspoedig herstel van mijn hersenoperatie vanwege epilepsie.

Kleur bekennen

2008

Kleur bekennen

Krantekracht

2008

Annemiek Visser legt wat oude kranten op de vloer en geeft ons de opdracht om er een abstract schilderij van te maken. Het is een vertrekpunt.

Als de rook in je hoofd is verdwenen

2007

Intuïtieve weergave van 'Als de rook in je hoofd is verdwenen' .  2 jaar na mijn geslaagde hersenoperatie voor epilepsie.

Leven of dood?

2007

Leven of dood: een kwestie van perceptie

Eenheid

2008

Werken met ritme en dan tot een eenheid zien te komen.

Stoelen oranje - groen

2007

Stoelen geabstraheerd geschilderd.

Stoelen rood geel blauw

2015

Stoelen geschilderd in abstractie

Toenadering in eigen ruimte

2007

Intuitief en experimenteel schilderen bij Joke Kronenburg...een zoektocht naar grenzen en relatie.

Water voor wie dorst heeft

2007

Joke Kronenburg heeft me bijgestaan in een periode van intens veel loslaten. We maken samen dit schilderij bij haar thuis.

Bloed en Vuur

2007

Geinspireerd door de kleuren van de vlag van het Leger des Heils: rood voor het bloed van Christus, geel voor de Heilige Geest en blauw voor heiliging.

Geestdrift en dynamiek

2007

Leuk om kleine vlakjes te maken met acylverf en ook om daarmee tot een nieuwe compositie te komen.

Letterlitho 3 paynesgrey-rood-blauw

2007

Derde afdruk met sjabloon, olieverf.

Letterlitho 2 payne's grey -rood - blauw

2007

Tweede afdruk van druktechniek met een sjabloon en olieverf

Letterlitho 1 payne's grey en rood

2007

Afdruk gemaakt met een grote drukpers

Letterbal op Litho

2015

Leuk om een collage te maken van uitgesneden letters van een sjabloon voor druktechniek.

Collage drukplaatletters steenrood

2007

Collage gemaakt van papieren sjablonen voor drukwerk

Collage drukplaatletters oranje/paars

2007

Collage gemaakt van sjablonen die ik heb gemaakt en gebruikt om te drukken m.b.v. een drukpers.

Verlossing

2006

Jezus is vrijwillig en uit liefde voor mijn zonden(zwart)gestorven(rood)Hij heeft de weg vrijgemaakt naar God de Vader, opdat we rein en geheiligd (wit) zullen zijn bij Zijn wederkomst.(Jes.1:18-20)

Jona of Babel?

2006

Zie Gen. 11:4 de Babylonische spraakverwarring & Dan. 5:20, waarvan de kern is dat hoogmoed het verstand verhardt. Matt.23:12 roept ons op tot nederigheid.

Open Hart

2006

Bloem, abstraherend en expressief geschilderd.

Kleur zonder titel

2015

Oefening in zuiver kleuren schilderen

Bootjes

2015

Vrije weergave van bootjes voor op een kinderkamer, n.a.v. het schideren van de ark van Noach.

Bloemen modern

2006

Een training in abstractie: geabstraheerde bloemen

Europa

2005

Weergave van het systeem Europa.

Landschap groen-blauw

2015

Experimenteel en abstreherend schilderen; Eerst olieverf op een glasplaat gerold met een rollertje en dan afgedrukt op papier. Daarna het schilderij verder uitgewerkt met verf en pastels.

Landschap 1

2005

Ik vond het leuk om olieverf op een glasplaat uit te rollen met een rollertje en dan die weer af te drukken op papier. Vervolgens creeer ik het landschap verder met verf en pastels

Schat in Aarden Vaten - rood oranje

2015

Experimenteel schilderen met sjablonen en dan openbaring van God ontvangen voor mijn getuigenis, toen ik lid werd van het Leger des Heils. ( 2 Korintiers 4 )

Aarden Vaten bruin-oranje

2014

We hebben de schat in aarden vaten. Oefening in abstractie met sjablonen.

Aarden Vaten geel-wit

2005

We hebben de schat in aarden vaten.  Oefening in abstractie met sjablonen

Jungle

2005

Jungle

Altsfelt-Fischbach to Isaiah 58

2005

Een litho die ik maakte op Kunsteducatie Walcheren als een training in abstractie, d.m.v. druktechniek. Inspiratiebronnen vormen een vakantie in Altsfelt-fischbach en een profetie naar Jesaja 58.

Grijze schaal

2005

Leren abstraheren

Zwarte fles

2005

Abstraherend schilderen; terug naar de essentie.

Kan en schaal

2005

experimenteel abstraheren met druktechniek (olieverf)

Kan en schaal

2005

Studie experimenteel abstraheren met druktechniek

Vormenspel

2005

Expirimenteel abstraheren / spel met tussenruimten

Stoelendans

2004

Eerst stoelen natekenen en dan die abstraheren en een ritme vormen, een compositie opbouwen

Vlammende vuurzuil-3

2005

Vlammende vuurzuil-3/ studie voor groot doek voor mijn doop

Vlammende vuurzuil-2

2005

Studie Vlammende vuurzuil en wolkenkolom

Vlammende vuurzuil-1

2005

Geschilderd voor mijn doop n.a.v. Exodus 33 / Numeri 9:18-20.

Bloemen experimenteel rood-blauw

2004

Les in abstractie met sjablonen

Bloemen experimenteel oranje

2004

Les in abstractie met sjablonen

God's Verbond 1

2004

Schilderopdracht op Kunsteducatie om in lagen te werken en zodoende transparantie te bewerkstelligen naar het thema lucht, aarde en water.

Gods Verbond 2

2004

Les in laagjes schilderen en in abstractie; Thema: lucht, aarde en water.

Gods Verbond 3

2004

Derde schilderijtje van de les abstractie en in lagen werken met een kleurenbaan naar het thema lucht, aarde en water.

Gods Verbond 4

2004

Laatste schilderij ( 4 uit 1) van de serie ' Lucht, aarde en water.'