(klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Aan de Heer gewijd 1

2018

God geeft me, door de Heilige Geest in, dat ik deze tekst uit Zacharia 14 mag uitschilderen voor de voorkant van het omslag van mijn 2e boek. Zelfs de paardenbellen zullen aan de Heer zijn toegewijd. Zo weet ik ook wat de titel zal gaan worden, nl. 'Aan de Heer gewijd'.  Alles zal de Heer zijn toegewijd.

Aan de Heer gewijd 2

2018

God leidt me naar de kookpotten in Zacharia 14. Zelfs die zullen de Heer zijn toegewijd. Zo komt er dus een antieke kookpot op de achterkant van het omslag van het tweede deel van mijn autobiografie te staan.

Als de Zoon van mensen je vrijzet zul je waarlijk vrij zijn

2018

Zijn doel met ons leven, Zijn hart voor ons

Altijd vreugde in de Heer

2018

Al zou de vijgeboom niet uitbotten en de wijnstok geen geen druiven opleveren, al zou de oogst van de olijfboom teleurstellen en de akker geen voedsel geven, al zouden alle schapen uit de schaapskooi verdwenen zijn en geen runderen meer in de stal staan, tóch zal ik mij verheugen in de Here en juichen over God, Die mij redt! (Habakuk 3:17)

Borstharnas van Geloof en Liefde

2018

Bemoedig elkaar in geloof en in de liefde van Jezus Christus, want God heeft ons niet bestemd voor de toorn maar voor de zaligheid. (1 Thessalonicenzen 5:8-11)

Breng Liefde naar de Stad

2018

Werk gespoten met verfspuitbussen tijdens een graphity workshop op 'the Christian Artists Seminar' 2018. We hebben eerst met een groep op een muur gespoten en een persoonlijk stencil gemaakt; erg leuk om te doen.

Dans met Mij

2018

Er is een vreugdevolle tijd aangebroken, waarin ik dans met de Heer.

De Glorie van God

2018

Schilderij gebouwd op de rots: Jezus Christus naar Ezechiël 10

De Heer is mijn Herder

2018

Mijn expressie van Psalm 23

Dejeuner sur l'Herbe 1

2018

Mijn weergave van een ontbijt in het groen; een experiment met sjablonen

Dejeuner sur l'Herbe 2

2018

Druktechniek met sjablonen van licht naar donker en ook met verzadigde sjablonen...Sfeerimpressie

Dejeuner sur l'Herbe 3

2018

Mijn laatste afdrukken met sjablonen naar dit thema

De Profeet

2018

Geschilderd in overgave aan de Heilige Geest in het Pennywafelhuis in Dauwendaele; een sociaal project voor de wijk.

De Verloren Zoon

2018

Mijn impressie van de Vader, Die Zijn verloren zoon ontmoet

De Vrouwen met Jezus

2018

De Vrouwen met Jezus staan op en zullen zorg dragen voor de armen. Ze zullen dat uit eigen zak betalen. (Lukas 8)

De Zoon straalt tot onze Redding

2018

Heerlijk om te weten dat de Zoon ons heeft vrijgemaakt en wonderbaarlijk goed voor ons zorgt.

Discipelschap - Mijn Uitzicht in de Lucht

2018

Ik zag dit beeld in de lucht tijdens een lange wandeling.

Dit Liefdeslied zet Jou Vrij

2018

Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

Doorbraak 2018

2018

Het beeld spreekt voor zich...Zoek Hem en je komt Hem overal tegen

Een Visser van Mensen zijn

2018

Van een organische bloemvorm tot visjes gekomen. Wees visser van mensen net als de discipelen.

Engel in de buurt

2018

Toen ik mijn strijd had uitgeschilderd, kwam ik, in overgave aan de Heilige Geest tot dit werk.

Funshoes in the Forest

2018

Lekker vrij schilderen met verschillende materialen in het bos, met Jenny Verplanke, tijdens het Christian Artists Seminar 2018.

Geestelijke strijd

2018

Mijn geestelijke strijd uitgeschilderd.

Golf van Ontspanning

2018

Lekker spelen en ontspannen in het bos.

Het Oog van een Profeet 2

2018

Ik zie je ware kleuren...

Hooglied 5

2018

Het mooiste geschenk is om je innig geliefd te weten door Jezus

Ik zeg je: 'Lazarus, kom uit!'

2018

Jezus wekt de 'doden' op en ook wij zullen dat doen in Zijn naam.

In de Heilige Geest

2018

In de kracht, vreugde en dynamiek van de Heilige Geest

In het Hart van God

2018

In de liefde en vreugde van de Heilige Geest, in het Vaderhart

Jeremia1

2018

Mijn expressie van Jeremia 1.

Jezus zoekt Vissers van Mensen

2018

Een uitnodiging voor discipelschap.(Markus 4:18-23)

Koningshart

2018

Het hart van de koning ligt in de hand van de Here; als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de Here wil. (Spreuken 21:1)

Kwetsbaar en Strijdbaar

2018

Een expressie van een christen-strijder

Lazarus

2018

De 'doden' opwekken in Jezus' naam.

Leiding

2018

Schilderij naar Jesaja 4:5.

Let op Mijn Knecht

2018

Let op Mijn Knecht. Kijk naar de man die Ik heb uitgekozen. Ik houd van Hem. Hij is Mijn oogappel. Ik zal Mijn Geest op Hem leggen en Hij zal rechtspreken over de volken. (Mattheüs 12:18,19) ...En de hoop van de hele wereld zal op Hem gevestigd zijn (Matt. 12:21)

Liefdesbericht

2018

Een mooie kaart, geïnspireerd op een tafelkleedje...

Lofzang op Gods Overwinning

2018

Dit is een lofprijs op Gods overwinning naar Habakuk 3. Dat is mede mogelijk als het jou een vreugde is om veel met Gods Woord bezig te zijn. (naar Psalm 1)  

Meanderen

2018

Een perspectief van meanderen

Meanderen en experimenteren

2018

Houd het simpel

Naar de sterren kijken met jou

2018

Intiem zijn met de Schepper en met elkaar

Nieuw Seizoen

2018

Een nieuw seizoen in overgave aan de Heilige Geest

Onderstroom 2018

2018

Onderstroom 2018; letterlijk en figuurlijk

Ontbijt op het gras - metallic verf

2018

Experimenteren met metallic verf deze zomer

Ontbijt op het gras-zwart/wit

2018

Experimenteren met sjablonen in zwart/wit met een klein beetje kleur. Wees een licht in de duisternis

Ontzagwekkende Genade

2018

Zo blij met Gods genade voor ons. Waar zouden we zijn zonder Zijn liefde?

Overwinning in Christus

2018

Jezus heeft alles glansrijk overwonnen en daarom wandelen wij in Zijn autoriteit

Samenwerking 2

2018

Mijn tweede manuscript is af. Nu volgt er een periode van samenwerking met anderen om het boek te vervaardigen en te presenteren.

Sterven aan jezelf

2018

Alleen als de graankorrel sterft kan het veel vrucht dragen

Verbonden aan de Rank

2018

Verbonden in Jezus

Verbonden in gerechtigheid, recht, onwankelbare liefde en zorg

2018

De belofte van God uit Hosea 2:18

War room

2018

Net als Jezus pleiten voor anderen bij Vader God.

Wees een licht

2018

Dit schilderij spreekt voor zichzelf  

Wijsheid

2018

Wijsheid en echte vreugde is voor hen die God gehoorzaam zijn

Zacharia1

2018

Heerlijk om de roodvossen en de Myrthestruiken van Zacharia 1 te schilderen

Altijd Genoeg

2017

 Alles is genade en God zal in alles ruimhartig voorzien.

Blik op het Heilige der Heiligen

2017

Blik op het Heilige der Heiligen ; gemaakt na een schilderworkshop vlak voor kerst 2017. (Geïnspireerd door Ezechiel 41) 'De Heer is uw beschermer; zoals uw schaduw u nooit verlaat, blijft Hij altijd bij u'.(Psalm 121:5)

Deep calls to Deep

2017

De Heilige Geest gaat me naar een dieper niveau van intimiteit leiden.

De Kracht van Bemoediging

2017

Een geschenk van bemoediging door de Heilige Geest tijdens een retraite aan zee met Mieke en Antoine Beiler in het Inloophuis van Sta op Zorg in de Badhuisstraat in Vlissingen.

Dunamys

2017

Schilderij in de kracht van de Heilige Geest gemaakt tijdens de aanbidding op de zaterdag van Opwekking 2017. Even later preekt Jozef uit Brussel over een volledig, krachtig en levendig evangelie door het vuur van de Heilige Geest.

Een Heilig Offer

2017

​Even mijn ervaringen van mijn laatste zendingsreis naar Oeganda verbeeld, waar ik schilderde met weeskinderen en kunstenaars op een school in de slums in Makerere-West-Valley bij Kampala en waar ik naar een traditionele bruiloft van vrienden ging.

Een komma en geen punt

2017

Ik ervaar vrijheid in de Geest. Als we onszelf volledig toewijden aan de Heer, zal Hij Zijn Lichaam herstellen en overvloedig zegenen. (Joël 2)

Ga naar je hart

2017

Ik word aangeklaagd in mijn gedachten en besluit om naar mijn hart te gaan, waar creativiteit troont.

Gave van creatieve communicatie

2017

God heeft me de gave van Creatieve Communicatie gegeven.

Gods Woord dringt dieper door dan een tweesnijdend zwaard

2017

Ik heb zo vaak Handelingen 11 ontvangen in mijn stille tijd, dat ik het nu maar ga uitschilderen...een Remawoord.(persoonlijke openbaring)

Heer over zowel de levenden als de doden

2017

Tweede deel van een serie van 2. Oordeel niet, want Hij is Heer over zowel de levenden als de doden.

Herder vol geloof, blijdschap en vrede

2017

  Zo stel ik mij de herder van zijn schapen voor.

Hooglied

2017

De Agapè-liefde van Hooglied verbeeld

Intiem

2017

Hier ben ik intiem met de Schepper door de Heilige Geest

Meebewegen met Gods Geest

2017

Mensen die in het donker zitten en in de schaduw van de dood kunnen weer zien en op de weg van vrede worden gebracht. (Lukas 1:77)

No Fucking Time to Waste

2017

​Span je in voor wat rechtvaardig is, voor wat mensen bij God brengt: voor het geloof, de liefde, de toewijding en de vriendelijkheid. Blijf strijden voor God. ( 1 Timotheüs 6:11,12 )

Oordeel niet

2017

Oordeel niet, want Jezus is Heer voor zowel de levenden als de doden

Sterven aan het Vlees

2017

Mattheus was een belastinginner, maar zijn roeping was om als discipel van Jezus het evangelie op te tekenen en hij heeft in die roeping gewandeld.

Tribal dance

2017

Strijder voor God zijn

Uw bloed wast ons witter dan sneeuw

2017

In overgave aan de Heilige Geest geschilderd op de eerste avond van de Opwekkingsconferentie voor Pinksteren 2017. De boodschap komt de volgende avond in de preek van Jozef uit Brussel terug.

Verbinding met de Heilige Geest maken

2017

Los komen van de grond en de Geest verstaan

Wees blij want God gaat iets geweldigs voor je doen

2017

Een schildering van een geweldig hemels perspectief tijdens een schilderworkshop op 't Inloophuis in de Badhuisstraat in Vlissingen.

Als vuurballen in regenboogkleuren religieuze jukken breken

2016

Profetisch beeld, naar een profetie van januari 2014

Amour

2016

Zoveel houdt Jezus nu van jou.

Bemoedig iemand

2016

Want het getuigenis van Jezus is de geest van profetie ( Openbaringen 19:10 )

De bruid van Christus

2016

Mijn eerste boek ' Een kleurrijk leven in Zijn Koninkrijk' is net klaar en ik kan weer naar hartelust experimenteren met verf. Sta op en schitter, want over jou is de luister van de Heer ( Jesaja 60:1 )

De nieuwe mens aandoen

2016

​'Waar het Hem om gaat, is dat Zijn buitengewone grootheid gezien wordt door de mensen, met wie Hij het goed voorheeft'. ( Romeinen 9:23 / Het Leven )

Gerechtigheid, Vreugde en Vrede in de Heilige Geest

2016

17 Want het Koninkrijk van God gaat niet over eten en drinken, maar over gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. God en mensen zullen het waarderen, als je, op deze wijze, Jezus dient. ( Romeinen 14:17,18 )

God maakt de zwakken sterk als arenden

2016

Jezus tilt je hoog uit boven de rots en laat je zweven als een arend ( Naar Jesaja 40:29-31 )

Laat de Liefde regeren

2016

De liefde overwint alles.

Levend geloof

2016

Een levend geloof vraagt om actie.

Niet langer slaven

2016

Jezus heeft de stangen van het juk verbroken.

Openbaringen 10 - Zo boven zo beneden

2016

Ik maak dit werk, geïnspireerd door de nieuwsbrief 'Real Life' van David Sörensen en naar Openbaringen 10.

Op weg naar Kampala

2016

Geinspireerd door een schilderwedstrijd voor Sadolin Paints. Ik koop hier altijd mijn verf voor schilderprojecten met de weeskinderen in Oeganda.

Raymond en Jessica

2016

Portret van Raymond en Jessica

Sta op en schitter!

2016

Sta op en schitter want je bent een nieuwe schepping in Jezus Christus

The Sky is the Limit ( 1 )

2016

In dit werk ben ik experimenteel aan de slag en laat de Heilige Geest Zijn werk doen. Religie is veilig afgebakend, maar kent geen intimiteit vanuit relatie met God en elkaar. Het is meer vleselijk dan geestelijk

The sky is the limit ( 2 )

2016

' The sky is the limit ' is letterlijk en figuurlijk een on-Hollandse uitspraak. ' Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg ' klinkt velen bekender in de oren. Het is echt Calvinistisch en ook een beetje saai. Durf te dromen en laat je dromen uitkomen. God is creatief en heeft ons tot medescheppers gemaakt in Zijn koninkrijk. De Heilige Geest zal je leiden in alle waarheid en de waarheid maakt je vrij.'

Transparantie door het kruis

2016

In overgave aan de Allerhoogste kom ik op een mooie zomerdag tot dit schilderij.

Uit geloof leven

2016

Een expressie van mijn overgave aan de Heilige Geest. Er is passie, lijden en strijd, maar bovenal een groei in intimiteit met Jezus.

Vreugde - Vrucht van de Geest 2

2016

Ik ervaar dat ik in een nieuw geestelijk seizoen ben gekomen. Ik ervaar veel vreugde in de Geest.

Welkom in Vlissingen, lente.

2016

Expressie van het voorjaar in de schildersbuurt in Vlissingen.

Bloemenpracht

2015

Een vrij werk na een periode van ingetogen schilderen

Boom van Leven

2015

Wat aanvankelijk een bloem was, werd uiteindelijk de boom van Leven; Geschilderd op de eerste dag schilderen van het schoolschilderproject met ons team van Bulamu Children Village in Bombo in Oeganda in december 2014.

Bootjes

2015

Vrije weergave van bootjes voor op een kinderkamer, n.a.v. het schideren van de ark van Noach.

Cadeautje voor Mimoen

2015

Cadeautje gemaakt voor Mimoen. De kleuren passen blijkbaar perfect bij de kleuren van zijn nieuwe woning.

Dat moet mijn hart zijn

2015

Soms laten mensen je niet toe in hun hart. Ik wil relatie en geen religie.

De Kunst van het Delen

2015

Schilderijtje gemaakt op linnen naar aanleiding van het schoolschilderprojekt en mijn verblijf op Bulamu Children Village in Bombo in Oeganda.

De weg bereiden

2015

Bereid met passie de weg voor Jezus!

De woestijn zal bloeien als een roos (3)

2015

Vrijheid = Je passies vrijzetten

Doorbraak

2015

De zee (de dood) overwonnen

Doorbraak (2)

2015

De Zoon breekt door

Door genade God werkelijk kennen

2015

De Heilige Geest leidt me op Mijn weg: in dit schilderij en later naar de tekst van 1 Timotheus 6: 21 - 'Sommigen van hen missen het belangrijkste in het leven: Zij kennen God niet werkelijk. Ik bid dat God jullie Zijn genade zal geven.'

Geen Filosofie, geen Wetticisme, maar Christus en Christus alleen

2015

Een intuïtief werk naar verstilling, naar Christus en alleen Christus, de opgestane Heer.

Gepassioneerd zijn

2015

Geschilderd toen ik samen met Joan bij mij thuis aan het schilderen was.

Hartslag

2015

Mijn gevoel verklankt voor de aanstaande schilderworkshop en ontmoeting met vrienden

Het kind in mij

2015

Ik schilder intuitief en krachtig met de kleur paars en zie er een meisje met een springtouw in ontstaan.

Het uitzicht vanuit de keuken van ons huis op Bulamu

2015

Tussen de bedrijven door maak ik dit schilderijtje van het uitzicht vanuit de keuken van ons huis op Bulamu Children Village in Bombo in Oeganda.

Ik houd van Afrika

2015

Vlak voordat ik weer ga pakken en weer terug van Oeganda naar Nederland ga nog even mijn gevoel over deze reis uitgeschilderd.

Ik zal overleven

2015

Ik overleef wel, al moet ik soms een krijgsdansje doen.

Kleur zonder titel

2015

Oefening in zuiver kleuren schilderen

Laten we achter het voorhangsel gaan

2015

Gepassioneerd worden voor Jezus. God liefhebben is mensen liefhebben zoals ze zijn.

Marokkaanse tuin

2015

Vrije interpretatie naar een opdracht uit een werkboek

Marrakech

2015

Sfeerbeeld...Geïnspireerd door een kunstwerkboek en door vrienden.

Onvoorwaardelijk geliefd

2015

Jezus volgen is onvoorwaardelijk liefhebben

Persoonlijke strijd

2015

Een expressie van persoonlijke strijd

Saulus op weg naar Damascus

2015

De Heilige Geest dringt me om dit beeld te schilderen.

Stoelen rood geel blauw

2015

Stoelen geschilderd in abstractie

Strijd om het licht

2015

Van minimalisme naar volle expressie

Transformatie

2015

Een snel opgezet, intuïtief werk. De zee staat voor dood, sterven aan het zelf en het wit van de golf voor heiliging. Verder zie ik een vlinder, die staat voor transformatie..in dit geval van het hart. Drie (Drie harten) staat voor drie-eenheid...Vader, Zoon en Heilige Geest.

Tropische dag

2015

Nog een tropische dag

Want het hart van onze God loopt over van goedheid

2015

Een cliënt op de dagbesteding van MGB wil graag een schilderij hebben en ik maak dit schilderij voor hem onder leiding van de Heilge Geest.

Zelfreflectie

2015

Ik heb een paar vrouwspersonen geschilderd en reflecteer daarop met een zelfportret.

Zelfreflectie 2 / Zonder titel

2015

Een schilderij om eens rustig bij stil te staan en te reflecteren.

Zij hebben het niet gekend

2015

Schilderij gemaakt in Oeganda naar Johannes 1: ..'.en zij hebben het niet gekend...'

Agapè 2

2014

Belofte voor het nieuwe jaar 2014.

Amaryllis in groene pot

2014

Blij met wat kleur met de donkere dagen voor kerst

Angst

2014

Afdruk van houten hart met olieverf en acrylverf. Soms ben ik gewoon angstig door het lijden om me heen

Angst en het vuur van de Geest

2014

Schilderij gemaakt met Safa Safa in de tuin tijdens de expositieperiode van de expo 'Niet onze gerechtigheid, maar Zijn gerechtigheid'.

Begeester ons!

2014

Op een zwoele zomeravond in de tuin tot dit vrije werk gekomen onder leiding van de Heilige Geest. God begeestert ons als we onszelf voor Hem openstellen.

Bekering

2014

Afdruk gemaakt van houten hart met olieverf op papier

Bidden en profeteren

2014

Expressie van bidden en profeteren

De Leeuw van Juda

2014

Van Zandduinen in Utah tot de leeuw van Juda.

De voetzalving in Bethanië

2014

Visualisatie van wat ik de laatste weken steeds ontvang in mijn stille tijd met God

Dit meisje staat in vuur en vlam

2014

Eerst 'Opwekking' gevolgd met Pinksteren op de live-stream en vervolgens dit schilderij gemaakt.

Dit meisje staat in vuur en vlam- 2

2014

Lekker vanuit de rust met Jezus dit schilderij gemaakt, op een zonnige dag in de tuin. Later laat God me Zacharia 13 zien met als boodschap: Er komt rust in het beloofde land, want het zwaard treft de Herder. Er is dus genade op genade. Afgoden zullen verwijderd worden en valse profeten zullen zich voor zichzelf schamen en niet langer proberen om Gods volk te bedriegen. (ook Ezechiel 47)

Focus op het licht

2014

De Heilige Geest leidt me om bij mezelf te blijven en gefocussed te blijven op het licht i.p.v. op mijn omstandigheden.

Genezing

2014

Vrede ontvangen in je hart

Genezingsproces - herstel

2014

Expressie van het genezingsproces - herstel

Gewoon (Net) in Uw aanwezigheid

2014

Schilderij gemaakt voor Mickey

God zoekt aanbidders in Geest en in waarheid

2014

We hoeven nergens bang voor te zijn, omdat Jezus volmaakte liefde elke vrees uitdrijft. Als we Hem aangenomen hebben als Heer, dan woont Zijn Geest in ons en die leidt ons en beschermt ons.    

Het gaat allemaal om geloof, hoop en liefde

2014

Na een poosje van rust en alles te hebben losgelaten is het weer heerlijk schilderen daarna op MGB

Het loslaten

2014

Het gevoel van bemoediging bij het loslaten uitgeschilderd na het overlijden van Catthy.

Israël uiteindelijk geprezen

2014

22Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. 23Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. (Ezechiel 17: 22 / jongerenbijbel)

Kom wees de vlam in Mijn hart

2014

Gods passie om één met ons te zijn; het proces

Lofprijs 2

2014

Nochtans zeit Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls.' (Psalm 22:4 / NBG)

Loslaten en hergebruik

2014

Het hergebruik van verpakkingsmateriaal en het verwerken van het overlijden van Paulus Hinoke komen samen in dit werk.

Magisch moment

2014

Heerlijk spontaan schilderen in het zonovergoten appartment van Ruby in Antwerpen.

Naar Miró

2014

Schilderij gemaakt op muziek, samen met straatartiesten en later thuis uitgewerkt in de stijl van Miró.

Nieuwe atmossfeer creëren - Hemelse ruimte

2014

De liefde dringt me tot het maken van een groot schilderij met koper- en goudverf. De liefde dringt me om controle los te laten.

Noorderlicht

2014

Titel spreekt voor zich. Geïnspireerd door de prachtige kleuren.

Passie van Johannes

2014

Werk gebaseerd op Jona 2 en Lukas 9: 23-28...Over gehoorzaamheid aan God en Jezus volgen om echt vrij te zijn; onzelfzuchtig en niet bang voor de dood.

Passie voor Christus

2014

Niemand of niets kan de passie voor Christus uit mij roven.

Ruimte voor de Heilige Geest

2014

Gewoon ruimte gemaakt om naar de Heilige Geest te luisteren, die in ons woont.

Samenwerking

2014

Visualisatie van het lichaam van Christus

Stop afgoderij

2014

Eigenlijk waren we vaasjes e.d. aan het maken, maar in de stroom van de Heilige Geest kom ik tot dit werk.

Strijd

2014

Afdruk van houten hart met olieverf en acryl. We worden sterker van beproevingen en strijd, als we op Jezus blijven zien.

Ubuntu

2014

Ubuntu...Zuid-Afrikaans voor: 'Je bent wie je bent, door wie je bent in anderen.' 

Uit de controle

2014

Lekker meebewegen met de Heilige Geest, die in ons woont.

Vreugde in de Geest

2014

Werk gemaakt in samenwerking met Barbara op de dagbesteding van MGB

Vrijheidsdans

2014

Alleen Jezus maakt je waarlijk vrij. Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid.

Ware liefde

2014

Ware liefde in onvoorwaardelijk en verlicht het hart.

Windows

2014

In beweging

Zijn liefde geneest

2014

Zijn liefde geneest

Zo Boven, Zo Beneden

2014

We zijn een nieuwe schepping in Jezus Christus. Zo boven, zo beneden.

Gelukkig nieuwjaar

2013

Een gelukzalig verlangen naar 2014

Positie in Christus innemen

2013

In de herfst van 2013 stel ik me gewoon open voor de leiding van de Heilige Geest en in Zijn kracht maak ik dit schilderij in 1 middag.  Het is me wel duidelijk dat we onze positie binnen het Koninkrijk moeten innemen.

Het licht zal het duister verdrijven

2012

Experiment met textielverf op hardboard op het Schelde - atelier. Tjeerd had een doos met textielverf gekregen van een naburige schilderwinkel. we hebben er diverse werken mee gemaakt...ook nog in de stijl van Rothko.

Nieuwe Schepping in Jezus

2012

Eigenlijk krijg ik onderstaande tekst van The Message bible (zie omschrijving Engels) en ik kan daar geen vertaling van in het Nederlands vinden op Internet helaas. We hebben natuurlijk ook een meer behoudende en Calvinistische volksaard, maar ik ben me ervan bewust dat het uiteindelijk altijd gaat om het juiste evenwicht. We moeten altijd waakzaam blijven voor excessen. Ik ben wel blij dat we van Zijn genade mogen genieten. We zijn een nieuwe schepping. Dank U Jezus!   Het onbegrip van de leerlingen 14 De leerlingen waren vergeten broden mee te nemen, ze hadden maar één brood aan boord. 15 ‘Pas heel goed op voor de gist van de Farizeeën en voor de gist van Herodes,’ waarschuwde Jezus hen. 16 Zij bleven er met elkaar over praten dat ze geen broden genoeg hadden. 17 Toen Jezus dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood genoeg hebt? Hebben jullie het nog altijd niet begrepen? Missen jullie dan elk begrip? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben toch ogen, zie je dan niets? Jullie hebben toch oren, hoor je dan niets? Weten jullie niet meer 19 dat ik die vijf broden in stukken brak voor vijfduizend mensen? Hoeveel manden brood haalden jullie toen op?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En die andere keer met de zeven broden voor vierduizend mensen, hoeveel manden brood haalden jullie toen op?’ En de leerlingen zeiden: ‘Zeven.’ 21 Toen zei Jezus: ‘En jullie begrijpen het nog niet?’

Kruispunt om nieuwe richting te vinden naar God's hart

2010

Een kruispunt in mijn leven; Ik breng mijn ballast naar het kruis van Jezus en stap de oceaan van God's liefde in.  Zo gaan God, Jezus en de Heilige Geest met mij op weg naar meer geestelijke volwassenheid, naar karaktervorming. Via Openbaringen 10 wil God mij openbaren dat Hij iets nieuws gaat doen! Ik zal een Johannes..een wegbereider zijn!

Kwetsbaar

2010

Ik voel mezelf soms eenzaam, want ik heb niemand om de tango mee te dansen. Ik voel mezelf nog steeds onzeker, omdat ik regelmatig angst heb om afgewezen te worden. Soms ben ik geneigd om zelfdestructief te zijn en een beetje down. Ik wil wel een integer kunstenaar zijn, ongeacht wat anderen daar van vinden, dus bid ik God om me te helpen eerlijke kunst te maken, dus ook met pijn als deze er is. God snoeit, en omdat ik me voed met Zijn woorden van Liefde en zorg voor mij, mijn wortels uit blijf strekken naar Zijn rivier, doet Hij nieuwe scheutjes opschieten op de plaatsen waar gesnoeid is, opdat ik meer vrucht kan dragen dan ooit tevoren.

Sprookje of Nieuw Leven?

2010

Ga ik  profetisch leven en schilderen of masker ik de waarheid met schoonheid? Ik bid: 'God, help mij om moedig mijn pijn in te gaan, opdat ik, in alle kwetsbaarheid kan getuigen van Uw Grootheid en zó kan bijdragen aan de opbouw van uw lichaam.'

Verlangen en Volharding

2010

Ik verlang ernaar om gepassioneerd profetisch te leven, zoals God dat heeft bedoeld .In deze duistere wereld kan dat alleen als ik volhard in mijn geloof, gebed. Ik borduur voort op mijn doopschilderij met de vlammende vuurzuil..nu met zonsondergang i.p.v. de wolkenkolom, maar de tabernakel blijft , omdat gebed noodzakelijk blijft om God's leiding te kunnen ontvangen. (Numeri 9:18-20 en Exodus 33)

Terebint der Gerechtigheid 2

2009

Hoe verenig ik mijn passie voor het heilige/profetische met meer aardse/apostolische kwaliteiten? Deze vraag houdt me erg bezig bij het maken van dit schilderij: ook om mijn plaats ( als amateur-kunstenaar ) in deze maatschappij te herijken. Ook transparantie hierover om dit met elkaar communiceren lijkt me erg belangrijk.

Eenheid

2008

Werken met ritme en dan tot een eenheid zien te komen.

Krantekracht

2008

Annemiek Visser legt wat oude kranten op de vloer en geeft ons de opdracht om er een abstract schilderij van te maken. Het is een vertrekpunt.

Naar Witte Streep van Kandinsky

2008

Studie naar Kandinsky white line witte streep spiritueel abstract muziek klassiek 

Terebint der Gerechtigheid

2008

Vrolijk schilderijtje; Gemaakt op een vrouwenbondavond van het Leger des Heils.

Als de rook in je hoofd is verdwenen

2007

Intuïtieve weergave van 'Als de rook in je hoofd is verdwenen' .  2 jaar na mijn geslaagde hersenoperatie voor epilepsie.

Leven of dood?

2007

Leven of dood: een kwestie van perceptie

Stoelen oranje - groen

2007

Stoelen geabstraheerd geschilderd.

Water voor wie dorst heeft

2007

Joke Kronenburg heeft me bijgestaan in een periode van intens veel loslaten. We maken samen dit schilderij bij haar thuis.

Bloemen modern

2006

Een training in abstractie: geabstraheerde bloemen

Visjes

2006

Heerlijk snorkelherrinneringen teruhalen met acryl en Oost-Indische inkt.

Europa

2005

Weergave van het systeem Europa.

Gespiegelde Dolfijn

2003

We krijgen les in het schilderen van objecten in spiegelbeeld. Cadeau voor Helene Schwegler. We hebben samen met dolfijnen gezwommen in Hawaii.

Klaproos voor Ma Sud

2003

Een klaproos schilderen als cadeau voor mijn schoonmoeder

Jacht op El Qaeda 1

2002

Oude muur als schilderopdracht op schilderles en geïnspireerd door een krantenfoto van de PZC 

Kinderen van de Zee, ademend in de Toekomst

2002

Dolfijnen en walvissen zwemmen in groepen en alle groepen mensen die met Joan Ocean met hen gaan zwemmen maken een eigen groepsnaam. Tijdens het zwemmen met de wilde dolfijnen van Hawaii kiezen voor deze naam, tevens schilderij-titel. Een jaar later wordt dat ' The For-Giving-Love-pod als we dan met bultrugwalvissen in de Dominicaanse Republiek gaan zwemmen. 

Klaproos rood-blauw

2002

Ik houd ervan om bloemen te schilderen; Klaprozen in het bijzonder.

Zonnebloemen

2002

Ik ga heerlijk aan de slag met mijn eerste schilderskist met olieverf...

Orka - energie

2001

Helemaal geïnspireerd door het zwemmen met dolfijnen in Hawaii en de locale kunstenaars van Kona, maak ik mijn eerste schilderij.